Margraten.org is de website met alle informatie over een van de grotere Amerikaanse militaire begraafplaatsen op het Europese vasteland, die algemeen bekend staat onder de naam 'Margraten'.

Op deze website zijn verschillende projecten en initiatieven rond deze begraafplaats samengebracht. Een aantal van deze projecten is in 2011 samengegaan in de 'stichting Memorial Center Akkers van Margraten'. Deze stichting heeft het initiatief genomen tot deze website.

De stichting wil de geschiedenis van en herinnering aan de begraafplaats levend houden. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de menselijke verhalen achter de begraafplaats: zowel die van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten als die van de ooggetuigen uit Margraten en omgeving, die de begraafplaats zagen ontstaan en waarvan velen een graf hebben geadopteerd.

Heeft u informatie over een of meerdere van de gesneuvelde militairen die in Margraten begraven liggen? Laat het ons weten

Webquest

In de klas aan de slag met de begraafplaats? Speel dan deze Webquest Webquest.

Netherlands American Cemetery and Memorial

De begraafplaats wordt beheerd door de 'American Battle Monuments Commission' (ABMC). Na de oorlog heeft de Nederlandse regering het stuk grond waarop de begraafplaats ligt in eeuwigdurende bruikleen aan de Verenigde staten gegeven. Op de website van de ABMC staat onder andere een historische schets van de begraafplaats en kan gezocht worden in een database, waarin alle in Margraten begraven en herinnerde soldaten zijn opgenomen.

Stichting Adoptie Graven Margraten

De 'stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten' biedt geinteresseerden de mogelijkheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. Dit is een fenomeen dat - in deze omvang - nergens anders ter wereld voortkomt. Er werd al mee gestart aan het einde van de oorlog. Indien u interesse heeft om een graf te adopteren, kunt zich bij deze stichting melden.

Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven

Veel mensen doen onderzoek naar de levensverhalen van de Margratense soldaten. De website Adoptiegraven.nl biedt hulp bij dit onderzoeken en toont hiervan de resultaten. Ook is er een forum waar onderzoekers met elkaar in contact kunnen komen.

Margraten Requiem

In en vanuit Margraten wordt de herinnering levend gehouden aan het offers die de Amerikaanse bevrijders gebracht hebben. Onder meer door de jaarlijkse uitvoering van het Margraten Requiem door het Limburgs Symfonie Orkest. Met dit openluchtconcert van topniveau wordt op de begraafplaats een muzikale hommage gebracht aan de gesneuvelde geallieerde militairen uit de Tweede Wereldoorlog.

www.eijsden-margraten.nl (gemeente Eijsden-Margraten)
www.vvvzuidlimburg.nl (toeristische informatie over de streek)